FKERES függvény

Értéket keres a táblázat legelső oszlopában, majd megjeleníti a megfelelő értéket a találat sorának abból az oszlopából, amelyet meghatároz. Ha az összehasonlítani kívánt értékek a táblázat első oszlopában helyezkednek el, és függőlegesen mellettük  meghatározott betűjelű oszlopban szeretnél keresni, akkor az FKERES függvényt használd.

Az FKERES függvény F betűje a függőleges “oszlopban” való keresésre utal.

Szintaxis

FKERES(keresési_érték; tábla; oszlop_szám; [tartományban_keres])

  • Keresési_érték:   A táblázat első oszlopában keresendő értéket kell megadni.

  • Tábla:     Az a táblázat amelyben az értéket keressük.

  • Oszlop_szám:    A kijelölt táblázat azon oszlopának számát kell megadni amelyben az érték található, amit ki szeretnénk íratni.
  • Tartományban_keres:    Amennyiben pontos egyezést keresünk, “HAMIS” értéket kell beállítanunk, ha csak részben vagy megközelítőleg megegyezőt, abban az esetben “IGAZ” értéket adjunk meg.